Projectteam IKC

Het projectteam houdt zich bezig met het proces rondom de IKC ontwikkelingen. Ook verbinden zij teamleden met het proces en beantwoorden vragen van ouders en andere belangstellenden.

Hieronder staan de gezichten en namen van het projectteam op dit moment. Ook de regisseurs, die de co√∂rdinatie per domein op zich nemen, staan hierbij. 

Taken binnen dit team kunnen wisselen naar wat zich aandient. Maartje neemt als extern deskundige de rol aan van procesbegeleider tijdens de ontwikkelingen in aanloop naar het IKC.

Sascha van den Berg

Locatieleider De Phoenix

Frans van de Gevel

Directeur Paus Johannesschool

Linda Bruin

Manager opvang

Maartje van der Linden

Projectbegeleider

Patricia Dros

Teamleider opvang

Eefje Wigbout

Coördinator regisseurs en leerkracht Paus Johannesschool

Betty Groot

Regisseur domein 1 Pedagogisch medewerker opvang

Vanessa Enthoven

Regisseur domein 2 
Leerkracht Paus Johannesschool

Sara van Stralen

Regisseur domein 3 Leerkracht Paus Johannesschool

Maarten Jak - van Rhee

Regisseur domein 4 Leerkracht De Phoenix en Paus Johannesschool