Ontwikkelstappen 

Op deze pagina lees je wat er al gedaan is en wat we kunnen melden over de acties in de komende tijd.  
Het projectteam actualiseert de informatie over de IKC ontwikkeling hier voortdurend. Iedereen kan daarmee op elk moment de informatie halen die past bij zijn of haar behoefte.

Tijdpad tot nu toe

april 2021


In een brief werd het waarom en hoe met betrekking tot een IKC in Sint Pancras toegelicht aan de ouders en verzorgers. Tegelijkertijd kwam deze website beschikbaar. Daarmee is en blijft de informatie continu beschikbaar en niet afhankelijk van periodieke nieuwsbrieven. 

mei-juni 2021


Teams en medezeggenschapsraden onderzochten onder begeleiding en in een hele goede sfeer op welke gemeenschappelijke waarden en visie de samenwerking moet gaan berusten. Op deze pagina staat een aanzet hierover die in september werd uitgewerkt.

juli-augustus 2021


Op basis van de door het projectteam verzamelde inbreng van de teamleden in mei en juni, heeft de architect een onderbouwd ontwerp kunnen maken voor het IKC. Eind augustus is deze gepresenteerd aan de teams en de oudergeledingen van MR en LOR. De schetsen die geen tot weinig toelichting nodig hebben, zijn hier al te bekijken. 

7 september 2021


Ouders en verzorgers waren uitgenodigd voor een online Webinar. De deelnemers werden meegenomen in het proces en tijdpad en konden direct, schriftelijk vragen en opmerkingen plaatsen. Tijdens de sessie kon op veel vragen al een antwoord worden gegeven. Vragen die toen nog niet beantwoord waren, zijn opgenomen in deze lijst.

De gehele Webinar van 7 september kunnen jullie  hier terugkijken. 

15 september 2021

Buurtbewoners waren uitgenodigd om binnen te lopen voor informatie over de nieuwbouwplannen. 

11 oktober 2021


Kinderen van de scholen waren vrij vanwege een studiedag van de teams. Nadat het projectteam zich over de uitkomsten van de bijeenkomsten van juni heeft gebogen, gingen de teamleden met elkaar in gesprek over wat er binnen hun eigen organisatie al gebeurt. En wisselden ideeën uit op basis van de gemeenschappelijke ambitie. 

25 oktober 2021


Ouders en verzorgers waren op maandagavond 25 oktober uitgenodigd om door het projectteam meegenomen te worden over de inhoudelijke ambities. Ongeveer 50 ouders, van beide scholen maar ook van de opvang (BSO, kinder- en peuteropvang), waren aanwezig. Een prachtige groep met betrokken mensen.

Er was gelegenheid om informatie naar behoefte te halen en ook om vragen te stellen, zorgen te uiten en ideeën mee te geven. Het projectteam was blij dat het ook veel complimenten in ontvangst mocht nemen. Zo schreef een ouder ons na afloop:

“Bedankt voor de leuke en zeer informatieve bijeenkomst. Ik vond de aanpak verrassend en jullie verhaal was goed. Ja, er is nog veel onduidelijk en onzeker, maar dat hoort bij het proces en de fase waar de scholen nu inzitten. Je ziet dat een projectteam dat bruist van energie en ambities. Ik kijk uit naar de toekomst en heb vertrouwen.”

Op 8 november komt het projectteam weer bijeen. Om zelf terug te kijken op de avond én om de opmerkingen en mails van ouders daarbij te betrekken. Het vervolg, zoals het informeren en betrekken van ouders die niet aanwezig konden zijn, geven we dan vorm om vervolgens te  communiceren.

 

Op 8 november is het projectteam bijeen gekomen om de ouderbijeenkomst te evalueren en te bekijken hoe we alle ouders hier het best over konden informeren. Dit willen wij o.a. doen door een schriftelijk verslag en het organiseren van een tweede ouderbijeenkomst. 

Door de huidige corona ontwikkelingen duurt het maken van dit verslag helaas iets langer dan gehoopt, maar we willen dit verslag graag zo zorgvuldig en volledig mogelijk maken. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Tijdpad vervolg

nnb

Volgt (zie voorgaande)

mei 2022

Afhankelijk van de aanbestedingstermijnen komt er tijdelijke huisvesting beschikbaar voor het onderwijs en de buitenschoolse opvang. Naast het huidige gebouw van de Phoenix wordt tijdelijke huisvestiging gerealiseerd. De verwachte planning is dat deze rondom de meivakantie 2022 in gebruik genomen zal worden. Zodra plaats, uitvoering etc definitief is zal deze gecommuniceerd worden.

augustus 2023

Het streven is om dan de nieuwbouw te betrekken. Hoe de werkwijze op dat moment vorm kan hebben gekregen is afhankelijk van het ontwikkelproces dat onlangs gestart is. Nieuwbouw moet weliswaar toekomstgericht zijn, maar voor de ontwikkeling naar ideale samenwerking en samenvoeging is meer tijd nodig.