Ontwikkelstappen 

Op deze pagina lees je wat er al gedaan is en wat we kunnen melden over de acties in de komende tijd.  
Het projectteam actualiseert de informatie over de IKC ontwikkeling hier voortdurend. Iedereen kan daarmee op elk moment de informatie halen die past bij zijn of haar behoefte.

Tijdpad 

januari 2024

De start van de bouw wordt sterk beïnvloed door de duur van de materiaalleveringen. De prognose van oplevering van de nieuwe huisvesting is bijgesteld van 01-08-2023 naar 01-01-2024.  
Hoe de werkwijze op dat moment vorm kan hebben gekregen is afhankelijk van het ontwikkelproces bij de samenwerking in de jaren ervoor.

januari 2023

Ouderinformatieavond organiseren waarin wij de ouders van alle partijen meenemen in onze visie.

november 2022

Start bouw nieuwe IKC.

5 september 2022

Start sloop Paus Johannesschool.

schooljaar 2022 - 2023

Alle domeinen van beide scholen zitten zoveel mogelijk bij elkaar in de gebouwen. De leerkrachten kunnen zo al steeds meer de samenwerking en afstemming met elkaar opzoeken. De kinderen van beide scholen werken nog niet groepsdoorbroken met elkaar samen. Er wordt per domein aan een gezamenlijk thema gewerkt. 

juli - augustus 2022

Bestraten rondom tijdelijke huisvesting en aanleggen tijdelijke kiss&ride zone aan de Sperwer.

14 & 15 juli

Verhuizing Paus Johannesschool en interne verhuizing Phoenix.

20 - 24 juni 2022

Plaatsing tijdelijke huisvesting.

20 & 21 juni 2022

De teams van beide scholen en de opvang hebben weer twee gezamenlijke studiedagen gehad waarin vooral samen is gekeken naar welke invulling wij volgend schooljaar al gezamenlijk kunnen doen richting het IKC. 

3 & 4 maart 2022

De teams van beide scholen en de opvang zijn verder gegaan met het invullen van de visie. Hierna zullen naar verwachting een aantal concrete (tussen)doelen aan de medezeggenschapsraden kunnen worden voorgelegd.  

december 2021


Het projectteam kwam in november bijeen om terug te kijken op de ouderavond van eind oktober én om de opmerkingen en mails van ouders daarbij te betrekken. Het uitgebreide verslag dat in december met ouders is gedeeld, gaf de inhoud van de deelsessies weer:
1. (Tijdelijke) huisvesting - proces en tekeningen over de (tijdelijke) huisvesting werden toegelicht.
2. IKC visie - onze visie op basis van onze belofte en de vier leeftijdsdomeinen met een doorgaande lijn op inhoudelijk, pedagogisch en didactisch gebied.
3. Onderwijs in de toekomst - hoe ziet een IKC eruit als je uitgaat van wat de kinderen in de toekomst nodig hebben?
4. Groep én individu - kinderen zijn onderdeel van een basisgroep met een vaste mentor, maar bij ons aanbod wordt gekeken naar het individu. Wat heeft ieder kind nodig om te kunnen groeien en de volgende stap te maken?
5. Haal t beste uit je brein - het belang van het volgen van de ontwikkeling van het brein passend bij de leeftijd is uitgelegd, alsmede het ontwikkelen van de executieve functies.
6. Toelichting keuzes door bestuur - het bestuur gaf antwoord op vragen over de keuze om twee scholen samen te voegen tot één school, alsook over de identiteit van het IKC. De antwoorden van het bestuur zijn hier terug te lezen.

oktober 2021


Kinderen van de scholen waren vrij vanwege een studiedag van de teams. Nadat het projectteam zich over de uitkomsten van de bijeenkomsten van juni heeft gebogen, gingen de teamleden met elkaar in gesprek over wat er binnen hun eigen organisatie al gebeurt. En wisselden ideeën uit op basis van de gemeenschappelijke ambitie. 

oktober 2021


Ouders en verzorgers waren op maandagavond 25 oktober uitgenodigd om door het projectteam meegenomen te worden over de inhoudelijke ambities. Ongeveer 50 ouders, van beide scholen maar ook van de opvang (BSO, kinder- en peuteropvang), waren aanwezig. Een prachtige groep met betrokken mensen.

Er was gelegenheid om informatie naar behoefte te halen en ook om vragen te stellen, zorgen te uiten en ideeën mee te geven. Het projectteam was blij dat het ook veel complimenten in ontvangst mocht nemen. Zo schreef een ouder ons na afloop:

“Bedankt voor de leuke en zeer informatieve bijeenkomst. Ik vond de aanpak verrassend en jullie verhaal was goed. Ja, er is nog veel onduidelijk en onzeker, maar dat hoort bij het proces en de fase waar de scholen nu inzitten. Je ziet dat een projectteam dat bruist van energie en ambities. Ik kijk uit naar de toekomst en heb vertrouwen.”

september 2021

Buurtbewoners waren uitgenodigd om binnen te lopen voor informatie over de nieuwbouwplannen. 

september 2021


Ouders en verzorgers waren uitgenodigd voor een online Webinar. De deelnemers werden meegenomen in het proces en tijdpad en konden direct, schriftelijk vragen en opmerkingen plaatsen. Tijdens de sessie kon op veel vragen al een antwoord worden gegeven. Vragen die toen nog niet beantwoord waren, zijn opgenomen in deze lijst.

De gehele Webinar van 7 september kunnen jullie  hier terugkijken. 

juli-augustus 2021


Op basis van de door het projectteam verzamelde inbreng van de teamleden in mei en juni, heeft de architect een onderbouwd ontwerp kunnen maken voor het IKC. Eind augustus is deze gepresenteerd aan de teams en de oudergeledingen van MR en LOR. De schetsen die geen tot weinig toelichting nodig hebben, zijn hier al te bekijken. 

mei-juni 2021


Teams en medezeggenschapsraden onderzochten onder begeleiding en in een hele goede sfeer op welke gemeenschappelijke waarden en visie de samenwerking moet gaan berusten. Op deze pagina staat een aanzet hierover die in september werd uitgewerkt.

april 2021


In een brief werd het waarom en hoe met betrekking tot een IKC in Sint Pancras toegelicht aan de ouders en verzorgers. Tegelijkertijd kwam deze website beschikbaar. Daarmee is en blijft de informatie continu beschikbaar en niet afhankelijk van periodieke nieuwsbrieven.