motivatie & ambitie

Ons werk is onze passie, onze grootste drijfveer kinderen zien groeien. Het is de reden dat we elke dag weer doen wat we doen. Dit overstijgt organisaties en tradities. Op deze pagina beschrijven wij namens alle betrokken professionals welke ambitie wij als onderdeel van Allente hebben voor een Integraal Kindcentrum.

aanleiding voor één IKC

Stichting Allente streeft een zo intensief mogelijke samenwerking tussen opvang en onderwijs na. Hiermee wil het een ononderbroken ontwikkeling voor kinderen mogelijk maken van 0 tot 13 jaar, in een uitdagende en stimulerende omgeving, De beste manier om dit te bereiken is het ontwikkelen van afzonderlijke opvang- en onderwijslocaties tot één IKC. Dit betekent ook dat de twee scholen zullen integreren in het IKC. Op welke manier valt hieronder en bij de veelgestelde vragen te lezen.

Verlangen aan de horizon: groot denken

De opdracht van het projectteam is om met de toekomst als uitgangspunt tot een gemeenschappelijke ambitie voor kinderen te komen.  Wat vinden wij belangrijk om kinderen mee te geven voor de toekomst? Niet alleen de huidige kinderen maar ook die over 20 jaar en verder. Dit toekomstbeeld helpt ons goed na te denken over de ontwikkelrichting voor het goed begeleiden van de kinderen die wij kennen én hun kinderen.

Oog voor wat er kán: kleine stappen

De ontwikkelrichting is leidend voor gezamenlijke studiemomenten in de komende jaren. Uitgesproken is dat er kleine stappen worden genomen waar mogelijk.  Niet allemaal in hetzelfde tempo en op dezelfde manier. 
Elke stap start altijd met de vraag of het een verbetering voor kinderen oplevert, waarbij 'ja' het enige antwoord is dat tot actie zal leiden en uiteindelijk tot nieuwe manieren van werken..

De verkenning van een gezamenlijke ambitie startte afgelopen mei. Alle teamleden van de Paus Johannesschool, de Phoenix, van verschillende Allente opvanglocaties én de ouderleden van medezeggenschapsraden en opvangraad  kwamen bijeen. Door de beperkingen van de maatregelen in meerdere, kleine groepen. 


Onze toekomstambities kwamen meer overeen dan vooraf ingeschat. 'Groot denken, klein doen' gaf velen vertrouwen en rust ten aanzien van de IKC ontwikkeling. In de kern zijn wij het eens over wat het voor kinderen nóg beter zou kunnen maken en welke kansen samenwerken in een prachtig nieuw gebouw kan bieden. 


We zijn vervolgens op zoek gegaan naar wat in onze ogen het beste zou zijn voor kinderen nu nieuwe kansen zich aandienen. De huidige situatie, de werkwijze en de verschillende tradities waren nadrukkelijk niet het uitgangspunt in de bijeenkomsten. Overeenkomsten des te meer. 

We deelden met elkaar onze drijfveren en waarden in het werken met kinderen. 

  • Wat neem je mee in je werk met kinderen? 
  • Welke waarden zou je samen met collega’s willen voorleven? 

De gesprekken hierover en de samenvoeging van alle inbreng leverde de volgende zes kernwaarden op: 

Veiligheid 

Creativiteit 

Respect 

Plezier 

Autonomie 

Samenwerken

We hebben toekomstscenario’s verkend en stelden ons daarbij vragen als:

  • Wat hebben kinderen, met een levensverwachting van 100+ jaren van onze generatie nodig in de eerste, zo bepalende twaalf jaren?
  • Hoe vormen zij de samenleving na ons en hoe houden zij zich staande in een snel veranderende (digitale) wereld? Kortom, wat is waardevol om te leren juist als we nog veel niet weten over die toekomst? 
  • Wat levert het op als we niet alleen vanuit de ervaringen uit het verleden en heden kijken maar er even los van durven komen?


De opbrengsten hebben we vertaald naar een belofte:

Wij beloven jou dat je bij ons

Mag zijn wie je bent: wij ondersteunen jouw unieke ontwikkeling

Samen leert leven met zorg en respect voor jezelf, anderen, de samenleving en de aarde

Een oefenplaats vindt voor een wereldwijs leven: een aanbod voor je talenten, vaardigheden en kennis

Het doel van de bijeenkomst in  juni was om te onderzoeken wat je op basis van deze waarden en belofte gezamenlijk zou willen creëren. 

  • Welke aanpak past daarbij? 
  • Wat betekent dit dan voor de omgeving van het kind, zowel binnen als buiten een nieuw gebouw? 

Er is op gestructureerde wijze, stap voor stap gesproken over wat en hoe het aanbod (leerinhouden, activiteiten, instructies) eruit kan zien. Over hoe je organisatie het meest effectief is voor kinderen. Hoe je de veiligheid van en in een groep kunt waarborgen en tegelijkertijd effectief kunt aansluiten op ieders ontwikkelbehoeften. Ook over welke pedagogische benadering ervoor zal zorgen dat kinderen zich veilig voelen en weten welke ruimte zij hebben om te spelen, werken en eigen initiatieven te kunnen ontplooien.  

Door de intensieve en waardevolle gesprekken werden gemeenschappelijke ideeën en ontwikkelrichtingen al gedeeltelijk zichtbaar. In het najaar van 2021 werkt het projectteam deze verder uit.
Het projectteam neemt ouders en andere geïnteresseerden mee in deze ontwikkelrichting. Niet alleen op deze website, maar ook met bijeenkomsten, zoals die op 25 oktober.
Het hele tijdpad staat op deze pagina.

Drie aspecten van de ontwikkelrichting vanuit de gemeenschappelijke verkenning delen wij graag: 

Groep als basis

Een eigen groep, ergens toe behoren, met vertrouwde gezichten en routines, zal altijd gewaarborgd blijven. 

Aansluiten bij het individu

Wij willen kunnen aansluiten op de ontwikkeling van elk kind, zonder dat het algemene tempo van een groep je daarin beperkt. 

Leren vanuit gehelen

De wens is om het (leerstof)aanbod waar het kan niet op te delen in aparte vakken. En in plaats daarvan vanuit projecten en thema’s naar de wereld te kijken, te onderzoeken en te leren wat daarbij hoort.